• Polski
  • English
  • Deutsch
+48 693 858 500 Call us anytime
piwowarski@piwowarski.pl Drop an email
Sękowo 62a, Nowy Tomyśl Find us here

Dotacje UE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa:  3. Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr naboru: POIR.03.04.00-30-0157/20-00

 

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla „Piwowarski”  Sp. z o.o. Sp.k.

 

Opis i cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowe oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi. Które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Działania planowane:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie 3 miesięcy

 Całkowita wartość projektu : 210.660,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 210.660,54 PLN