• Polski
  • English
  • Deutsch
+48 693 858 500 Call us anytime
piwowarski@piwowarski.pl Drop an email
Sękowo 62a, Nowy Tomyśl Find us here

O nas

Historia firmy PIWOWARSKI P.S.A. rozpoczyna się w roku 1987. Zbigniew Piwowarski zakłada wówczas jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Piwowarski”, nazywany przez wiele lat „ZIE PIWOWARSKI”. Pierwsza baza firmy została ulokowana w Nowym Tomyślu na ulicy Barteckiego. Firma od samego początku zajmowała się wykonywaniem przemysłowych instalacji energetycznych w remontowanych oraz nowopowstałych przedsiębiorstwach w okolicy Nowego Tomyśla. Firma początkowo ze względu na skale działania zatrudniała tylko kilka osób. Do rozwoju firmy przyczynił się znaczy wzrost ilości przedsiębiorstw powstałych w latach 90. XX wieku. Wykreowało się wtedy nowe podejście w prowadzeniu i wykonywaniu zleceń. Podjęto decyzję o skupieniu się na wieloletnich kontraktach z dużymi przedsiębiorstwami jak na przykład Swedwood (obecnie Ikea). Przyczyniło się to do konieczności zatrudnienia większej ilości pracowników, zakupienia nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia skomplikowanych projektów oraz założenia hurtowni elektro-energetycznej. Hurtownia pod nazwą „ELZETPLUS” została założona w roku 1997. Pan Zbigniew razem z małżonką Jolantą Piwowarską zdecydowali o prowadzeniu hurtowni w oparciu o spółkę cywilną, która istnieje do dzisiaj. Otwarcie hurtowni pozwoliło na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku. Ciągły rozwój firmy przez kolejne lata przyczynił się do zbudowania nowej siedziby przedsiębiorstwa. W roku 2002 otwarto nową bazę firmy w Sękowie, niewielkiej wsi w okolicach Nowego Tomyśla.

 

 

Nowa siedziba korzystnie wpłynęła na poprawę warunków socjalnych, przestrzeń magazynową oraz garażową. Pozwoliło to zatrudnić większą liczbę pracowników oraz zakupić nowoczesny, specjalistyczny sprzęt do prac wewnątrz i na zewnątrz hal przemysłowych. W roku 2004 firma rozpoczęła świadczenie usług związanych z budową linii energetycznych. Rozpoczeto wtedy współpracę z operatorem energetycznym ENEA, odpowiedzialnym za obszar działania firmy ZIE Piwowarski. Współpraca trwa nieprzerwalnie do dzisiaj i zaowocowała około 800 kilometrami wybudowanych lub zmodernizowanych linii energetycznych.

 

 

Współpraca z Swedwood przyniosła w roku 2012 mały przełom. Zrealizowano wówczas relokacje linii produkcyjnej Backpanelline z oddziału Zbąszyń do oddziału Chlastawa. Jakość zrealizowanej relokacji przyniosła efekt w postaci kolejnych relokowanych linii. Zakończyło się to nawiązaniem bezpośredniego kontaktu z HOMAG GROUP. Grupa HOMAG z biegiem lat stała się największym klientem firmy Piwowarski. W roku 2013 firma Piwowarski podpisała umowę ramową na montaż asortymentu oferowanego w grupie HOMAG. Na podstawie tej umowy przez kolejne lata zrealizowano blisko 1000 projektów na całym świcie.

 

 

Aktualnie za montaże odpowiada 18 wykwalifikowanych specjalistów, realizujących zadania związane z montażem i uruchomieniem maszyn oraz szkoleniem nowych operatorów.
Po roku współpracy na polu montażu maszyn Grupa HOMAG doszła do porozumienia obejmującego, poza montażem, także produkcję konstrukcji stalowych. W roku 2014 wyprodukowano pierwsze detale na zlecenie HOMAG AUTOMATION. Obecnie zatrudnionych jest około 24 pracowników związanych z działem produkcji konstrukcji stalowych. Dynamiczny rozwój działu przyczynił się do 25 krotnego wzrostu produkcji od momentu rozpoczęcia współpracy. Obecnie mury zakładu opuszczają detale o łącznej wadze około 700 ton.

Aby nadążyć za ciągłym rozwojem Firmy w 2019 przekształcono Zakład instalatorstwa elektrycznego Zbigniew Piwowarski w PIWOWARSKI spółko z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Komandytariuszami nowej spółki zostali: Zbigniew Piwowarski, Jolanta Piwowarska oraz synowie Michał i Maciej Piwowarscy. Prezesem zarządu został Michał Piwowarski.
Nowym celem spółki zostało zacieśnienie współpracy oraz wzrost obrotu pomiędzy firmą a najważniejszymi klientami, którymi zostało HOMAG Group oraz ENEA.